Trots att jag är inlandsbo har havet alltid fascinerat mig. Under mina årliga besök på Öland har alltid det havsnära landet varit utgångspunkt för bilderna. Här har jag dock alltid befunnit mig i trygg landförankring och kunnat se ut mot ett lugnt eller ibland upprört hav. Under senare år har jag haft möjlighet att vända på det hela och från det upprörda havet se in mot land. Jag har fascinerats av kraften och brutaliteten, av det stora kontra det lilla, av mörkret och ljuset, av möten ...

Flera serier av motivet HAV har tillkommit, framförallt under 80-talet.